George Polti's 36 dramatic situations on film with Hannaleena Hauru

Mistä on kyse?

Mistä on kyse?

Ranskalainen George Polti määritteli 1900-luvun alussa, että maailmassa on olemassa 36 draamallista tilannetta. Olen toteuttanut 36 elokuvallista harjoitetta pohjautuen Poltin teokseen “The 36 dramatic situations” (1916). Kyseessä on elokuvataiteen maisterin opinnäytteeni Taideteollisen korkeakoulun elokuva- ja lavastustaiteen laitokselle. Projekti on toteutettu vuosina 2010-2011.

Työni taiteellisena osuutena toimii 36 tekemääni harjoitetta, kirjallisena osuutena työlle olen työstänyt neljä esseetekstiä, jotka  tarkastelevat elokuvadramaturgian nykytilaa ja vallitsevaa elokuvaopetukseen tilaa Suomessa. Esseissä esittelen myös keskeisimmät tutkimustulokset koskien toteuttamiani 36 harjoitetta. Tutkimukseni yksityiskohtia voi seurata näille sivuille kirjoittamastani työblogista.

Opinnäytteeni yhtenä keskeisenä tavoitteena oli teorian ja käytännön työskentelyn yhdistäminen ja sen kehittäminen suomalaisessa elokuvakoulutuksessa.

Tämä projekti  käynnistyi toukokuussa 2010 ja päättyi joulukuussa 2011. En ole työskennellyt minkään kiinteän työryhmän kanssa, enkä asettanut harjoitteille erityisiä muodollisia rajotteita. Työryhmälista löytyy täältä.

Olen tutkinut Poltin esimerkkejä suhteessa elokuvakerrontaan keskittyen siihen, miten draamallisen tilanteen hahmottaminen syntyy, ja miten Poltin draamallisia tilanteita voi käyttää käytännön työvälineenä elokuvakerronnassa. George Poltin jaottelu nojaa strukturalistisesti antiikin klassikoihin ja aikansa ranskalaiseen kirjallisuuteen. Tekemieni harjotteiden lähtökohtana on ollut päivittää Poltin 36 tilannetta 2010-luvulle.

Tuottaja: Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen Jatkokoulutus ja tutkimus.

-Hannaleena Hauru (joka valmistui onnistuneesti taiteen maisteriksi joulukuussa 2011)

Mainokset