George Polti's 36 dramatic situations on film with Hannaleena Hauru

Sukukilpa

(lukijan on syytä ymmärtää ironia alla olevan analyysin kohdalla)
(löydä toteutunut harjoite selaamalla alas)

Tämä harjoite testaa kehittelyssä olevan ”situation machine” – prosessin käyttöä luotaessa audiovisuaalisia sisältöjä. Situation machine (patent pending) pyrkii hyödyntämään draamallisten tilanteiden konfliktia apukeinona luotaessa audiovisuaalisia teoksia.
Situation machine on kapitalistinen tuote, jonka tavoitteena on nopeampi, tehokkaampi ja rikastuttavampi työtapa audiovisuaalisessa työskentelyssä. Situation machine paketoi mitkä tahansa elementit draamallisiksi (riippuvuutta aiheuttaviksi) tuotteiksi.

Me ostamme mitä tahansa, kunhan se on paketoitu draamaksi.

Situation machine -prosessi koostuu viidestä työvaiheesta. Ensin 1) valitaan draamallinen tilanne George Poltin aarrearkusta. 2) Päivitetään tilanne nykypäivään tarkastelemalla, missä nyt elämme. 3) Valitaan työstettävä audiovisuaalinen materiaali. Analysoidaan materiaalin rakenne. Valitaan teemalliset lähtökohdat 4) törmäytetään tilanne, materiaali ja teemat hyödyntäen tehtyjä analyysejä (vaikein osuus) 5) tehdään huomiot paketoinnin onnistumisesta ja laadusta.

Situation Machine ”Sukukilpa”

1) POLTI:
On huomioitava heti kärkeen, että tilanteeseen ”sukukilpa” Polti sisällyttää myös kahden ystävyksen välisen kilpailutilanteen. Tämä on olennainen huomio käsiteltäessä kaikkia Poltin esimerkkejä ja tilanteita, jotka liittyvät sukulaisuuteen. ”Veljeyteen” liittyvissä tilanteissa konfliktin ydin on ennemmin lähimmäisenrakkauden murtumisessa, kuin olettamuksesta verisiteiden rikkoontumisesta. Tämä sovellutus ja laajennus on syytä huomioida, kun eletään aikaa, jossa ydinperhe ei enää ole automaatio.

Sukukilpa-tilanteen elementit ovat selkeät:
A) Sukulainen joka on etusijalla,
B) sukulainen toisella sijalla (hylätty, tappion kokenut)
C) Kohde

Halusin ottaa lähempään tarkasteluun nimenomaan ystävien välisen kilpailun. Tästä esimerkkinä Polti mainitsee Shakespearen ensimmäisenä näytelmänä pidetyn ”Kaksi nuorta veronalaista”. Komediassa on kaksi ystävystä Valentine ja Proteus. Proteus rakastuu Valentinen lemmittyyn, Silviaan ja katalin keinoin yrittää saada Silvian omakseen, aina siihen pisteeseen, että on vähällä raiskata tämän. Komedian tapaan näytelmän lopussa kaikki ratkeaa kuitenkin onnen siivittämänä, Proteus häpeää käytöstään, Valentine antaa anteeksi. Proteus muistaa rakkautensa alkuperäiseen tyttöystäväänsä Juliaan, ja Valentine saa Silviansa.

2) NYKYELOKUVAN ESIMERKKI


David Fincherin Facebookin syntyä käsittelevä elokuva ”The Social Network”
käsittelee kahden ystävyksen välistä kilpailutilannetta. The Social Network perustuu Ben Mezrichin kirjaan The Accidental Billionaires.
Elokuvan kehystarina käsittelee oikeudenkäyntiä Mark Zuckenbergin, ja toisen Facebookin perustajajäsenen, Eduardo Saverin välillä. Saverin hakee oikeutta ja osuutta Facebookin tuottamiin miljooniin. Selkeästi Facebook on tilanteen kohde, Hylättynä osapuoleva Saverin, ja etusijalla Zuckenberg. Oikeusdraaman taustalla valottuu koko Facebookin syntyhistoria, sekä tarina, joka on Zuckenbergin ja Saverinin ystävyyden tuhon taustalla.
Minulle elokuva on aina näyttäytynyt keskeisesti juuri ystävyydestä kertovana elokuvana, tosin kuin yleistävä tulkinta, joka näkee Zuckenbergin koko Facebook-hankkeen olevan kosto ex-tyttöystävälle – eräänlainen ”kone helvetistä”, tunnevammaisen yritys saada rakkautta. Draamallisena tilanteena tämä asetelma ei kuitenkaan ole elokuvan ydin. The Social Network rakentuu nimenomaan ystävien väliseen jännitteeseen, ei sille että Zuckenberg pyrkisi aktiivisesti saamaan pesää tai tyttöystävänsä takasin tai hengiltä.
Hollywood-elokuvan luennassa rakkaustarina on hyvin usein aina keskiössä. The Social Networkin kohdalla tästä ei ole kyse.

3) TYÖSTETTÄVÄN MATERIAALIN ANALYYSI


Toteuttamani draamallinen harjoite käsittelee kilpailua ystävien välillä.

Kuvamateriaali:
Materiaalina on Tampereella keväällä 2009 toteutettu videoperformanssi ”Japani”, esiintyjinä Mikko Myllylahti ja Ilja Rautsi.
Videoperformanssin alkuperäisenä teemana ei ole ollut lähestyä mitään draamallista tilannetta. Käytän materiaalia esimerkkinä luonnosvaiheessa olevan ”Situation machine” -muotin kehittämisessä.
Johtuen teoksen selkeistä elementeistä, ”Japani” soveltuu oivasti käyttöön. Videoperformanssi koostuu kolmesta osasta. Kaksi ensimmäistä osaa ovat kahden valkoisiin kylpytakkeihin pukeutuneen miehen sooloteokset punaisen jumppapallon kanssa (molemmat soolo-osista päättyvät punaisen pallon menetykseen). Kolmas osa on duo-performanssi, jossa kaksi miestä heittelee punaista jumppapalloa keskenään kiihtyvässä tahdissa.
On helppoa nimetä ”Japani”-teoksen elementit Poltin draamallisen tilanteen ”sukuviha” mukaan. Kaksi miestä ovat ystävykset, joista toinen on etusijalla, toinen kokee tappion. Punainen jumppapallo on Poltin määrittelemä kohde.
Yhdessä huoneessa tapahtuvan 3-osaisen performanssin elementtejä on helppo hallita. Värimaailmaltaan tilannetta hallitsee punaisen ja valkoisen kontrasti (Japanin lipun värit), sekä huoneen ikkunoista kajastava kirkkaan sininen, laskevan auringon viimeinen kajo.

Äänet:
Alkuperäisessä performanssissa on ainoastaan huoneen omat äänet, jotka koostuvat lähinnä pallon pomppimisesta syntyvistä kumimaisista äänistä, sekä viereisen huoneen juhlinnasta tulevasta puheensorinasta. Toisessa soolo-osuudessa on improvisoitu pianosäestys.
Luodakseni selkeämmän draamallisen tilanteen toin harjoitteeseen mukaan PJ Harveyn ja John Parishin kappaleen ”Sixteen, fifteen, fourteen”, jonka tavoitteena on tunnelmaltaan ja sanoitusten avulla selkeyttää kyseessä olevaa draamallista tilannetta. Naislaulajan ääni ja sanoitus synnyttävät assosiaatioita muutoin varsin abstrakteille elementeille. Eritoten punainen jumppapallo saa sisältöjä.
Kappaleen valinta perustuu ensinnäkin sen rytmiin. Yhtymäkohtana jumppapalloon kappale lisää performanssissa läsnä olevaa leikin ominaisuutta. PJ Harveyn tulkinta korostaa aikuisten miesten toteuttamaa leikkiä.
Kappaleen rakenne draamallisesti purettuna on:

1. Alkusoitto (prologi)

2. ensimmäinen säkeistö (esittely)

Erica, Erica
Is watching
Danielle, Danielle
Is hiding
Erica, Erica
Is counting

3. silta (nostatus)

Sixteen, fifteen, fourteen
Twelve, eleven, ten, nine
Erica, Erica
Is counting

4. ”kerto” -konflikti

Sun is setting, see
In the garden it’s starting to rain
The trees are trembling
Erica’s repeating
5.välisoitto
Erica, there is no laughter in the garden [repeat]

6. muuttunut tilanne (2.säkeistö)

Erica is feeling something
Danielle is hiding
She’s counting

Sixteen, fifteen, fourteen,
Thirteen, twelve, eleven, ten,
Nine, eight

7. silta 2

8. ”kerto”

Sun is leaving the scene
Took a look and turning away
The trees are trembling
Erica’s repeating

9. loppusoitto (sama kuin välisoitto) outro.
Erica, there is no laughter in the garden [repeat]

Teemalliset lisukkeet:
Kuva- ja äänimateriaali on siis tarkoitus yhdistää toisiinsa käyttäen peruslähtökohtana George Poltin draamallista tilannetta 14 ”Sukukilpa”, ja tarkemmin sen ala-otsikkoa ”Kilpailu kahden ystävän välillä”.
Tämän lisäksi teemallisina työvälineinäni on satunnainen otanta liittyen lukuun 14. Kyseessä on kiinalaisen sotaohjeiston 14. Juoni:
14) Raise a corpse from the dead
Take an institution, a technology, a method, or even an ideology that has been forgotten or discarded and appropriate it for your own purpose. Revive something from the past by giving it a new purpose or bring to life old ideas, customs, or traditions and reinterpret them to fit your purposes.”

Tämä ajatus sisältyy jo itsessään harjoitteen tekotapaan, joka pyrkii luomaan vanhasta uutta. Tämä on itseasiassa koko lopputyöni rakenteen perusajatus.

4) SITUATION MACHINE
Kokeen tarkoituksena on pyrkiä osoittamaan, miten draamallisen tilanteen antamaa peruskonfliktia voi käyttää hyödyksi valjastettaessa täysin satunnaisia sisältöjä yhteen.
Jokaisella ihmisellä on perustaju draamasta. Jo pelkästään sillä, että harjoitteen otsikko on ”Rivalry of Kinsmen”, eli ”Sukukilpa”, antaa draamallisen lukuohjeen katsojalle. Esiteltäessä tämän otsikon jälkeen kaksi miestä ja pallo, on vähintään selvää, että nuo kaksi on varmaan nyt ne, jotka tässä kilpailee.
Materiaali- tilanne- ja teema-analyysin jälkeen voi siirtyä leikkauspöydälle. Tässä harjoitteessa päärakenteen määrittelee PJ Harveyn kappale, joka musiikkivideon tapaan toimii teoksen runkona. Sovellan performanssin kuvamateriaalia siten, että se keskustelee kappaleen kanssa tukien draamallista tilannetta ”Sukuviha.”

5) HUOMIOITA

(odota viikolle 4)

FOURTEENTH SITUATION 
RIVALRY OF KINSMEN 

(The Preferred Kinsman; the Rejected Kinsman; the
Object) 

This situation seems, at first glance, to present ten
times the attraction of the preceding. Does not Love,
as well as Jealousy, augment its effect? Here the
charms of the Beloved shine amid the blood of battles
fought for her sake. What startled hesitancies, what
perplexities are hers; what fears of avowing a prefer-
ence, lest pitiless rage be unchained! 

Yes, the Beloved one, the "Object" to use the philo-
sophic name applied to her in the seventeenth century
will here be added to our list of characters. But
. . . the Common Parent, even if he does not dis-
appear, must lose the greater part of his importance;
the Instigators will pale and vanish in the central
radiance of the fair Object. Doubtless the "love
scenes" will please, by their contrast to the violence of
the play ; but the dramatic purist may raise his brows ;
and find perhaps these turtle-dove interludes a
trifle colorless when set in the crimson frame-work of
fratricide. 

Furthermore, there persists in the psychologist's
mind the idea that Rivalry, in such a struggle, is no
more than a pretext, the mask of a darker, more
ancient hatred, a physiological antipathy, one might
say, derived from the parents. Two brothers, two
near relatives, do not proceed, on account of a woman,
to kill each other, unless predisposed. Now, if we
thus reduce the motive to a mere pretext, the Object
at once pales and diminishes in importance, and we
find ourselves returning to the Thirteenth Situation. 

Is the Fourteenth, then, limited to but one class, a
mere derivative of the preceding? No; it possesses,
fortunately, some germs of savagery which permit of
its development in several directions. Through them
it may trend upon "Murderous Adultery," "Adultery
Threatened," and especially upon "Crimes of Love"
(incests, etc). Its true form and value may be ascer-
tained by throwing these new tendencies into relief. 

A (1) Malicious Rivalry of a Brother: "Britan-
nicus"; "Les Maucroix" by Delpit (the Common
Parent here gives place to a pair of ex-rivals, who be-
come almost the Instigators) ; "Boislaurier" (Richard,
1884). From fiction: "Pierre et Jean," by de
Maupassant. Case in which the rivalry is without
hatred: "1812" (Nigond, 1910). 

(2) Malicious Rivalry of Two Brothers: (
"Agathocle," "Don Pedre," Adelaide du Guesclin" and
"Amelie," all by Voltaire, who dreamed of carving a
kingdom all his own, from this sub-class of a single
situation. 

(3) Rivalry of Two Brothers, With Adultery on the 

Part of One: "Pelleas et Melisande" by Maeterlinck.
(4) Rivalry of Sisters: "La Souris" (Pailleron,
1887) ; "L'Enchantement" (Bataille, 1900) ; "Le Demon
du Foyer" (G. Sand). Of aunt and niece: "Le Risque"
(Coolus, 1909). 

B (1) Rivalry of Father and Son, for an Unmar-
ried Woman: Metastasio's "Antigone"; "Les Fos-
siles" (F. de Curel) ; "La Massiere" (Lemaitre, 1905) ;
"La Dette" (Trarieux, 1909 ; "Papa" (de Flers and de
Caillavet, 1911) ; Racine's "Mithridate," in which the
rivalry is triple, between the father and each of the
sons, and between the two sons. Partial example : the
beginning of Dumas' "Pere Prodigue." 

(2) Rivalry of Father and Son, for a Married
Woman: "Le Vieil Homme" (Porto-Riche, 1911). 

(3) Case Similar to the Two Foregoing, But in
Which the Object is Already the Wife of the Father.
(This goes beyond adultery, and tends to result in
incest, but the purity of the passion preserves, for
dramatic effect, a fine distinction between this sub-
class and Situation XXVI) : Euripides' "Phenix" ; (a
concubine is here the object of rivalry) ; Schiller's
"Don Carlos"; Alfieri's "Philip II." 

(4) Rivalry of Mother and Daughter: "L'Autre
Danger" (Donnay, 1902). 

C Rivalry of Cousins: (which in reality falls into
the following class) : "The Two Noble Kinsmen,"
by Beaumont and Fletcher. 

D Rivalry of Friends: Shakespeare's "Two Gen- 
tlemen of Verona"; "Aimer sans Savoir Qui" by Lope 
de Vega; Lessing's "Damon" ; "Le Coeur a ses Raisons" 
(de Flers and de Caillavet, 1902) ; "Une Femme Passa" 
(Coolus, 1910) 
Mainokset