George Polti's 36 dramatic situations on film with Hannaleena Hauru

Uutiset

Uutiset:

 

4.5.2012

MoA-näyttely 9.5.-3.6.2012

Hei vaan. Sen lisäksi että voit katsella työtäni täällä verkossa, Aalto-yliopiston MoA-näyttelyn yhteydessä II kerroksesta löytyy ruutu ja parit kuulokkeet, joiden avulla pääsee katsomaan tekemiäni 36 elokuvaharjoitetta. http://moa.aalto.fi/2012/fi/

8.1.2012

VALMIS.

Kiitos kaikille tätä blogia seuranneille: projekti on nyt päättynyt. Klikkaile ja tutustu toteutuneisiin harjoitteisiin sivupalkin avulla. Suurin osa videoista on katseltavissa täältä suoraan! Vain muutama on tekijänoikeuksellisista syistä Internetin ulottumattomissa.

T:Hannaleena

Ajankohtaisinta tietoa touhuista joita teen löytyy kotisivuiltani.

4.11.2011

Opinnäytteen esittelytilaisuus ja ensi-ilta ke 23.11.2011

Elokuvataiteen maisterin opinnäytteeni esittelytilaisuus on Taideteollisella korkeakoululla ke 23.11.2011 klo 10-12. Kokoontuminen LUME-kahviossa. Opinnäytteen ohjaajana on toiminut professori Jukka Vieno, tarkastajina Riikka Pelo ja Mika Tuomola.

Keskiviikkona 23.11.2011 klo 18 alkaen vuorossa on opinnäytteen taiteellisen osuuden virallinen ensi-ilta, jossa ensimmäistä kertaa esitetään yleisölle myös mm. harjoitteet ”Arvoitus” ja ”Kunnianhimo”. Luvassa myös muita herkkuja 36 tilanteesta.

työn esittelytilaisuuteen tai ensi-iltaan  osallistuvia pyydetään ilmoittamaan tulostaan osoitteeseen hannaleena.hauru (at) aalto.fi

11.9.2011

Valmistumisen aikataulu

Olen valmistumassa jouluna 2011.

”–Maisteritutkinnon opinnäytetyöt pitäisi näin ollen jättää viimeistään lokakuun lopussa – marraskuun alussa, jotta tarkastajien lausunnot valmistuvat ennen edellä mainittua päivämäärää. Tarkemmista palautusajoista sovitaan erikseen suuntautumisvaihtoehdon ja tarkastajien kanssa.

Lyhyt prosessikuvaus taiteen maisterin opinnäytteen palauttamisesta:

–       Opinnäytteestä ja valmistumisen ajankohdasta sovitaan suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa

–       Opintosuoritukset tarkistetaan opintokoordinaattorin/amanuenssin kanssa

–       Laaditaan opinnäyte ja suoritetaan puuttuvat opinnot

–       Tarkastajista sovitaan suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa. Opiskelija voi ehdottaa tarkastajia, mutta suuntautumisvaihtoehto päättää tarkastajista. Suositeltavaa on, että vähintään toinen tarkastajista on koulun ulkopuolinen. Tarvittaessa arvosteluryhmä päättää tarkastajat.

–       Kirjallinen työ palautetaan tarkastajille 2-4 viikkoa ennen todistusanomuspäivää. Tarkka aikataulu riippuu tarkastajien aikataulusta. Samalla valmistuja toimittaa yhden kappaleen arvosteluryhmälle opintokoordinaattorin/amanuenssin kautta ja järjestää tarkastajille ja ryhmälle mahdollisuuden tutustua taiteelliseen osioon tarkastusaikana.

–       Kirjallisen työn palauttamisen jälkeen kirjoitetaan kypsyysnäyte, josta sovitaan opintokoordinaattorin/amanuenssin kanssa

–       Työ tulee esitellä ennen todistusanomuspäivää eli marraskuun lopulla, kun tarkastajat ovat saaneet lausuntonsa valmiiksi.

–       Arvosteluryhmä vahvistaa työn arvosanan tarkastuslausuntojen perusteella 18.11.-25.11. välisenä aikana.”


3.7.2011

On niitä monta

Vähitellen tämän lopputyön elokuvallinen osio on tehty. No – on vielä aika paljon tehtävää jäljellä, mutta alan vähitellen valmistella lopputyön esseevaihetta (katso ylävalikko oikealla). Tämä blogi on toiminut työpäiväkirjana ja muistiinpanoina sille, mitä aion käyttää lopputyöni kirjallisessa osiossa materiaalina.

22.4.2011

Verikostoa ja esteitä rakkaudelle Kansallisteatterin Lava-klubilla.

Keskiviikkona 27.4.2011 Kansallisteatterin Lavaklubilla Elokuva-ja lavastustaiteen opiskelijat ETL ry ja Ylioppilasteatteri yhdessä. Tähän yhteyteen pääsiäisen aikana valmistuu live-elokuvasetit Verikostolle ja Esteelle rakkaudessa.

Aiemmin, 7.4. olin vierailemassa Tampereen Ylioppilasteatterin Apologia-esityksessä. Näytin yleisölle harjoitteet ”Kunniattomuuden paljastuminen” ja ”Uhrautuminen intohimosta”.

4.3..2011

Puoliväli.  Olen työstänyt nyt 18 draamallista harjoitetta George Poltin 36 tilanteesta.

Tiivistelmä keskeisistä havainnoista:

a) Montaasi ja draamallisuus

Rinnakkain harjoiteiden tekoprosessin aikana olen tarkastellut elokuvaesimerkkejä ja draamallisuuden ilmenemistä liikkuvassa kuvassa. Montaasiteoriaan liittyen keskeinen havainto on, että elokuva mahdollistaa draamallisten tilanteiden limittäisen käyttämisen, ja sen sijaan että käsittelyssä olisi puhtaasti yksi draamallinen tilanne kerrallaan: ns. ”uusi konflikti” syntyy kun kaksi erilaista draamallista tilannetta törmää toisiinsa. Esimerkki: kahdella eri hahmolla on eriävät käsitykset siitä, mikä draamallinen tilanne on kyseessä.

b) Strukturalismi

Rakenteella on ylivalta elokuvadramaturgiassa. Verrattuna muihin taiteen aloihin kuten kuvataiteisiin, teatteriin tai kirjallisuuteen, elokuvadramaturgian opetuksessa dekonstruktio on vieras käsite. Vielä 2010-luvullakin. Opetus perustuu tiukan muotosäädöstön ympärille, samoin niin TV-sarjojen kuin elokuvienkin rakennetta opetetaan lähes yksinomaan strukturalistisesta lähtökohdasta – eritoten käsikirjoittamisessa.

14.1.2011

Blogissa on uusi ”sivuhuomiot”-osuus. Sieltä löytyy luettavaa, joka ei suoraan liity minkään käsittelyssä olevan draamallisen tilanteen maastoon. Lue mm. kiinalaisia sota-ohjeita (niitäkin on 36), tai tutustu venäläiseen Vladimir Proppiin, joka tutki draamallisuutta venäläisissä kansansaduissa, ja löysi 31 kansansatujen perusfunktiota.

13.12.2010

Ajatus on kutakuinkin tällainen:

Kiitos opiskelutoveri I.Rautsin, päädyin katsomaan tämän vuodelta 2006 olevan ohjelman käsikirjoittajan työstä.

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=22&t=&a=9114

Tove Idström puhuu Mika Ripatin ja Aleksi Bardyn kanssa mm. tarinan osasta elokuvassa. Mitään uutta ja mullistavaa ajatusta tämä ohjelma ei sisältänyt minulle, mutta se laukaisi seuraavan ajatusketjun:

1) Elokuvassa aihe ja tilanne ovat keskeiset yksiköt. Aihe on lähtöisin tekijältä, tilanne syntyy elokuvassa olevien ihmisten pyrkimyksistä.

2) Tarina ei ole mitenkään kerronnan keskipiste. Tarina syntyy oheismateriaalina eri tilanteiden törmäyksenä.

3) Suhteutettuna tutkimukseni aiheeseen, yhtenä keskeisenä pyrkimyksenäni on tarkastella näitä kahta väitettä.  Tutkimuksen kehyksenä on George Poltin 36 draamallista tilannetta, ja tutkin näitä tilanteita niin yksikköinä kuin tarkastellen niiden törmäyskohtia toisiinsa.

8.12.2010

Tilanneraportti puolen vuoden kohdalla.


Aloin tehdä näitä 36 harjoitetta toukokuussa 2010. Tavoitteenani on, että vuoden 2010 loppuun mennessä olen saanut tehtyä kolmasosan.

Suurin kamppailu ei tapahdu sen suhteen, että ideat loppuisivat kesken, vaan ennemmin tuskaa aiheuttaa pysyminen kohtuullisissa toteutuksellissa rajoissa kunkin draamallisen harjoitteen kohdalla. Lähes jokaisessa tähän mennessä toteutuneessa tilanteessa on pohjavire, jota lähtisin mielelläni kehittelemään pidemmälle, hallitummaksi elokuvalliseksi kokonaisuudeksi.

Samalla stressaan siitä, että julkiseen jakoon asettamallani tutkimusprosessilla täytyisi olla jotain viihteellistä ja draamallista tuotantoarvoa.

On selvää että en jätä tarkastelun ulkopuolelle sitä, että osana lopputyötäni jaan jatkuvasti elokuvalliset harjoitteeni verkossa muiden nähtäväksi,. Vaarana on, että lopputyöprojektia alkaa donimoida paine tuottaa elokuvallista sisältöä verkkojakeluun, eikä pääasiassa ole enää draamallisuuden tutkiminen.

6.11.2010


Doc Loungen videoraati on arvostellut harjoitteen ”Konflikti jumalan kanssa”.

Raati antoi teokselle keskiarvon 7. Kommentit:

Jury comments: I liked the absurdity, but I didn’t like the way it ended, it was a bit, so what?

Nice contrast between the two actors.

I liked that the film was about a controversial subject, good conversation starter, but didn’t like the end.

Doc Loungen raatiin ei klassisen tragedian rakenne purrut, etenkin ”Pentheuksen” kohtalo harjoitteen lopussa jätti raadin tyytymättömäksi.

28.9.2010

Draamallinen harjoite ”Konflikti jumalan kanssa” kilpailee Cinéma Tous Ecrans -festivaalilla Genevessä marraskuussa. The New Screens – competition for web films.

Näytösajat,

ma 1.11. klo 21:00

ke 3.11. klo 19:00

Jos et satu olemaan Sveitsissä tuolloin, elokuvan voi katsoa myös täältä.

Työryhmä: Hannaleena Hauru, Tanja Heinänen, Ilja Rautsi & Thomas Lesourd.

Mainokset